ERA-EDTA

"dotaznik"

Vážené kolegyně; vážení kolegové

Česká nefrologicka společnost, stejně jako všechny národní evropské nefrologické společnosti, byla oslovena evropskou ERA-EDTA společností s prosbou o co největší zapojení do níže uvedeného projektu:
Pracovní skupina při ERA-EDTA připravila speciální on-line "dotazník" pro získání zpětné vazby od jednotlivých nefrologů napříč Evropou. Cílem je zjistit, které faktory motivují (nejen mladé) lékaře pro výběr daných oborů, konkrétně nefrologie.
Vysledky budou prezentovány v rámci CME kurzu na ERA-EDTA v Madridu. Aby byly co nejvice vypovídající, je třeba, aby dotazník vyplnilo co nejvíce lékařů - nefrologů. Od nás dosud zapojení není žádné. Prosíme tedy, abyste "dotaznik" vyplnili. Odkaz na on-line přístup je uveden níže, vyplnění zabere 5 minut.
Hlavním motivem organizátorů je využít data pro stanovení strategie, jak získat pro obor nefrologie (nejen mlade) lékaře, tj. jak učinit tento obor co nejvice atraktivní a přitažlivý.

link:
https://europeannephrologysurvey.typeform.com/to/N2AHVP

Věříme, že velká část našich nefrologů nezůstane pasivní a k této aktivitě se připojí, tj. zmíněný dotazník vyplní.

S poděkováním

S. Dusilová Sulková
I. Rychlík
R. Rysavá
V. Tesař