Erytropoetin: úhrada a indikace léčby

Dopis členům ČNS.

Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abychom Vás informovali o dalším vývoji jednání výboru ČNS k problematice úhrady a indikací léčby erytropoetinem a některých preparátů užívaných k léčbě poruch kalcio-fosfátového metabolismu u našich nemocných.
Stanoviska výboru, která jsme již uveřejnili dříve, jsme dále opakovaně projednávali na jednáních pracovní skupiny Kategorizační komise MZd a v jednání zástupců výboru s představiteli vrcholného managementu VZP (vedeného MUDr.D.Štamberou, ředitelem Úseku zdravotní péče). Na jednáních Kategorizační komise MZd se ČNS vyjadřovala k indikacím léčby jednotlivými preparáty a na jednání s VZP se ČNS vyjadřovala k podmínkám úhrady léčby. Celkově lze tato jednání charakterizovat jako komplikovaná a kategorizační proces stále ještě probíhá.
Dále je nutné zdůraznit, že postavení ČNS je ve všech těchto jednáních limitované pouze na doporučení odborné společnosti a současné právní a jiné normy ČNS neumožňují jinými než těmito odbornými či morálními stanovisky ovlivnit finální rozhodnutí MZd či VZP.
Vzhledem k tomu, že ČNS prakticky nemá záruku efektivního ovlivnění výsledku dalších jednání Kategorizační komise MZd, budeme i nadále naše stanoviska a odborná doporučení zveřejňovat na našich webových stránkách.
Dále je zřejmé, že VZP bude o další úhradě dialyzační léčby primárně jednat s odběrateli zdravotní péče, tedy se zástupci Asociace nemocnic a Asociace dialyzačních středisek. Z těchto budoucích jednání vyjde i definitivní podoba úhrady zdravotní péče. I když si ČNS nadále vymiňuje možnost vyjádření k odborné části těchto jednání, tak po jednáních s VZP konstatujeme, že přizvání ČNS na tato jednání není povinností VZP.
Naše již zveřejněná stanoviska nyní doplňujeme o zveřejnění Návrhu ČNS na znění proskripčních kriterií „P“ v léčbě renální osteopatie a zveřejnění odpovědi ředitele VZP Asociaci dialyzačních středisek týkající se úhrady erytropoetinu.
Všechna uvedená stanoviska můžete použít podle svého uvážení při jednání s managementem Vašeho zdravotnického zařízení.
O dalších jednáních Vás budeme na těchto stránkách informovat.

Za výbor ČNS:
Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc, FASN - předseda
Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. – 1.místopředsedkyně
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.- 2.místopředsedkyně
Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. – vědecký sekretář