I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze

Pozvánku najdete zde.