Indikace k vyšetření Covid-19 u dialyzovaných pacientů

Indikace k vyšetření Covid-19 u dialyzovaných pacientů

Na podnět MUDr. Ságové kontaktoval prof. Tesař krizovaný štáb MZČR s žádostí o stanovisko k možnosti indikace vyšetření Covid-19 u symptomatických pacientů přímo dialyzačními a lékaři a obdržel dne 9.4.2020 od MUDr. Zdeňky Jágrové, ředitelky Hygienické stanice hlavního města Prahy (které byla jeho žádost postoupena, vyjádření, že lékaři dialyzačních center mohou indikovat vyšetření Covid-19. Algoritmus vydaný MZ dle dr Jágrové řešil indikaci pacientů z terénu a nikdy neomezoval možnosti indikací pro lékaře specialisty, lékaře lůžkových a dalších zařízení.