Informace k úhradě preparátu Jardiance v indikaci CKD

Od 1. 6. 2024 dochází k rozšíření úhrady empagliflozinu i pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin (CKD). Rozšiřuje se také možnost preskripce pro specializaci nefrologie.

Nové podmínky úhrady pro balení JARDIANCE 10 mg 30 a 90 TBL:

E/DIA, END, INT, KAR, NEF

 

C) Empagliflozin je hrazen u dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin
léčených stabilní dávkou inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátoru receptoru typu 1 pro angiotenzin II (ARB) nebo u kterých je terapie těmito přípravky kontraindikována či ji nelze použít, kteří mají

  1. odhadovanou glomerulární filtraci (eGFR) v rozmezí 0,33 až méně než 0,75 ml/s/1,73 m 2 (20 až méně než 45 ml/min/1,73 m 2 ) nebo
  2. eGFR v rozmezí 0,75 až méně než 1,5 ml/s/1,73 m 2 (45 až méně než 90 ml/min/1,73 m 2 ) a současně poměr albumin/kreatinin v moči alespoň 22,6 mg/mmol (200 mg/g) nebo protein/kreatinin v moči alespoň 33,9 mg/mmol (300 mg/g) nebo
  3. eGFR v rozmezí 0,75 až méně než 1,25 ml/s/1,73 m 2 (45 až méně než 75 ml/min/1,73 m 2 ) a současně diabetes mellitus 2. typu a poměr albumin/kreatinin v moči méně než 22,6 mg/mmol (200 mg/g) nebo protein/kreatinin v moči méně než 33,9 mg/mmol (300 mg/g).

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je ve všech indikacích hrazena maximálně
jedna tableta o síle 10 mg na den terapie.