Informace o postgraduálním vzdělávání a atestacích v nefrologii v roce 2014

Zápis ze zasedání SOR nefrologie konaného 13. 11. 2013 na Klinice nefrologie VFN v Praze vedeném prof. Rychlíkem

Projednány byly následující body:

  1. Průběh postgraduálního vzdělávání v nefrologii v roce 2013 (Prof. Rychlík)
    • Specializační kurzy v nefrologii
    • Atestace z nefrologie
  2. Seznam zkoušejících atestace z nefrologie
  3. Postgraduální vzdělávání v nefrologii v roce 2014
  4. Volba místopředsedy SOR pro rok 2014
  5. Informace o počtu lékařů dle dostupných statistik MZd přihlášených do specializačního vzdělávání v oboru nefrologie
  6. Informace o EKHA (European Kidney Health Association) a připravované možnosti složení evropského certifikátu v nefrologii

Přítomni: prof. Tesař (1.LF UK), doc. Horáčková (2.LF UK), prof. Rychlík (3.LF UK), prof. Opatrná (LF UK Plzeň), prof. Merta (LF UK Hradec Králové), prof. Zadražil (LF UP)
Omluveni: doc. Ševela (LF MU)

Podrobný zápis z jednání si můžete stáhnout níže.

Zápis ze zasedání SOR nefrologie 13.11.2013.pdf
122,53 kB, Datum poslední změny: 3.1.2014