Kdy dialýza není v nejlepším zájmu pacienta

Webinář Centra paliativní péče ve spolupráci s Českou lékařskou komorou

Pozvánku najdete zde.