Možnost nasmlouvání kódů 18026 a 18028 pro pojištěnce VZP

Důležitost: vysoká!

Vážené kolegyně, milí kolegové,

Na základě jednání na Ústředí VZP, které proběhlo počátkem ledna 2018, bylo domluveno, že VZP bude od letošního roku souhlasit s proplácením kódů výkonů 18026 – VYŠETŘENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ A STAVU HYDRATACE a 18028- MĚŘENÍ PRŮTOKU A RECIRKULACE KRVE V CÉVNÍM PŘÍSTUPU PRO DIALÝZU u svých pojištěnců. Je proto nutné, abyste si ve spolupráci s vedením vašich zařízení domluvili nasmlouvání těchto kódů na regionálních pobočkách VZP. Kódy je možné vykazovat jen u odborností 108 a 128 a podle podmínek daných registračním listem výkonů (jejich plné znění najdete na https://szv.mzcr.cz/).

 

Za výbor ČNS

 

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

1. místopředseda