Nabídka přidruženého členství v ERA - Deadline

Vážená kolegyně, Vážený kolego

Aktualizace 22.11.2022:

Děkujeme Vám za Váš zájem o přidružené členství mezi ČNS a ERA. Aby bylo toto možné realizovat již pro rok 2023, je nutné odeslat do ERA seznam členů ČNS, kteří mají zájem do pátku 25.11.2022. Tzn. kdo z Vás má zájem se zúčastnit tohoto programu, odešle prosím vyplněný a podepsaný formulář „Souhlas se sdílením informací mezi ČNS a ERA“ na sekretariat@nefrol.cz nejpozději do půlnoci 24.11. 2022. Formulář jste obdrželi v minulém emailu nebo si ho můžete stáhnout na: Nabídka přidruženého členství v ERA | Česká nefrologická společnost.

 

Důležitá poznámka platí pro již existující členy ERA: Abychom zamezili administrativním komplikacím, je nanejvýš žádoucí, abychom jako Váš email předali ERA stejnou emailovou adresu, pod kterou se již přihlašujete do systému ERA. Takto se vaše data nejlépe spárují a nevzniknou duplicitní členství jedné osoby. Pokud tedy budete chtít změnit email, pod kterým figurujete v ČNS (a který předáme ERA), požádejte o toto pí. Šulcovou opět emailem na sekretariat@nefrol.cz.

 

Informace pro ty, kteří již svůj souhlas odeslali: Tento email dostáváte pouze pro kontrolu, pokud již jste členy ERA, viz poznámka výše.

------------------------------------------------------------------

Publikováno 8.11.2022

Výbor České nefrologické společnosti byl osloven výborem European Renal Association (ERA) s nabídkou přidruženého členství všech členů ČNS v ERA. Tento návrh je součástí iniciativy Joint membership ERA - National Societies, o které se můžete detailně informovat zde

 

V principu tak nabídka ERA znamená, že se každý člen ČNS, který bude souhlasit s poskytnutím osobních informací, stane automaticky plnohodnotným členem ERA, se všemi dostupnými benefity. Tento institut „přidruženého“ členství v ERA je pro členy ČNS zdarma, menší poplatek za každého člena hradí ČNS. Výbor ČNS tuto nabídku jednohlasně uvítal a přihlásil se k této iniciativě, která přináší našim členům řadu výhod (m.j. NDT a CKJ online zdarma ve fulltextu, přístup k e-seminars, do budoucna přístup do ERA e-book). Výhodou pro ERA je masivní rozšíření členské základny což posílí pozici nefrologie mezi ostatními lékařskými obory v Evropě.

 

Protože je členství v ERA spojeno s poskytnutím základních osobních údajů, oslovujeme Vás s prosbou o Váš souhlas s poskytnutím základních údajů (jméno, příjmení, datum narození, e-mail) z naší databáze sekretariátu ERA. V příloze tohoto e-mailu naleznete jednoduchý souhlas v PDF formátu, který v případě Vašeho souhlasu odešlete vyplněný, podepsaný a naskenovaný (nebo kvalitně nafocený mobilním telefonem) sekretariátu ČNS na adresu: sekretariat@nefrol.cz . S poskytnutím osobních údajů a přidruženým členstvím není třeba vyjadřovat nesouhlas, pokud od Vás neobdržíme podepsaným formulář, tak budeme předpokládat, že s touto aktivitou nesouhlasíte. Ze strany ČNS bude „přidružené členství“ členů v ERA znamenat jisté finanční náklady, jejich výše se bude odvíjet od počtu participujících členů. Úhradu těchto nákladů ze strany ČNS podmiňujeme bezdlužností ve smyslu platby členských příspěvků ČNS.

Věříme, že podobně jako výbor ČNS shledáte Vaše členství v ERA prospěšným pro Vaše kontinuální vzdělávání.

 

Za výbor ČNS

 

Ondřej Viklický a František Švára

Souhlas_se_sdílením_informací_mezi__ČNS_a_ERA.pdf
821,8 kB, Datum poslední změny: 8.11.2022