Nové informace o mexické chřipce

Dopis doc. Ryšavé včetně PDF s informacemi od hlavního hygienika ČR

Vážené kolegyně a kolegové,
po týdnu se na Vás ještě jednou obracím s aktuálními informacemi týkajícími se vakcinace hemodialyzovaných nemocných proti viru H1N1. Dnes jsem obdržela oficiální stanovisko MZd, jak přesně postupovat ohledně vytváření seznamů nemocných, kam je zasílat a jak dále postupovat při vlastní vakcinaci.
Informace jsou uvedeny jednak v příloze tohoto mailu (dopis hlavního hygienika MUDr. Víta) a jednak připojuji určité informace z mailu MUDr. Hellerové, náměstkyně MZd pro zdravotní péči:

Seznamy pacientů po odsouhlasení zdravotní pojišťovnou se vrátí příslušnému dialyzačnímu centru. Na něm bude dohodnout se s vakcinačním centrem na očkování. Pojišťovna toto rozhodně nebude organizovat. Důvod je jediný - řada dialyzačních středisek je v místě vakcinačních center a operativní dohoda je nejefektivnější. Stejně tak bude možné dohodnout se na tom, aby tým z vakcinačního centra přijel do dialyzačního střediska naočkovat pacienty apod. Závisí na konkrétních podmínkách - pro každého může být výhodné jiné řešení.
Úkolem pojišťoven je odstranit duplicity - pacienty uvedené ve více seznamech. Osoby, které budou současně uvedeny na seznamu pacientů s vybranými plicními a kardiálními diagnózami, Vám ze seznamu zmizí, protože budou očkováni u svých praktických lékařů.
Na webových stránkách www.pandemie.mzcr.cz jsou průběžně uveřejňovány nové informace o chřipce, strategii očkování apod. Jsou zde uvedena i vakcinační centra apod. Další informace budou doplňovány.

Vážení kolegové, prosím tedy, zda byste podle výše zmíněných pokynů upravily či doplnily stávající seznamy a po jejich navrácení z pojišťoven se domluvili se spádovými vakcinačními centry na konkrétním postupu v daném regionu. Věřím, že i managementy dialyzačních středisek vám v tomto budou nápomocny.
Vím, že jsme vám zřejmě trochu zkomplikovali situaci kolem této záležitosti, za což se vám omlouvám. Nicméně naše úsilí bylo vedeno snahou o urychlení celého procesu a pevně věřím, že bude z vaší strany pochopeno.

Za výbor ČNS

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Předsedkyně ČNS 2008-2010
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 420 22496-2587
E-mail: rysavar@vfn.cz