Podpora účasti mladých nefrologů na sympóziu IIGANN 2021

Podpora účasti mladých nefrologů na sympóziu IIGANN 2021

Výbor ČNS se na své červnové schůzi rozhodl podpořit účast mladých nefrologů na sympóziu IIGANN 2021, a to formou úhrady registračního poplatku prvním deseti přihlášeným členům ČNS ve věku do 40 let. Sympózium se bude konat plně virtuálně ve dnech 21.9.-23.9. 2021.

Přihlášky k podpoře ČNS prosím zasílejte na email : frantisek.svara@vfn.cz do 15.7. 2021.

 

Za výbor ČNS

 

František Švára, vědecký sekretář