Pozvánka - 14. nefrologický den a Valná hromada ČNS

Pozvánka a program na 14. nefrologický den a výroční valní hromadu ČNS konanou dne 21. listopadu 2007

Výbor ČNS si dovoluje oznámit, že dne 21. 11. 2007 se budou konat následující akce ČNS:

Od 13.00 hod. se bude ve spolupráci s Českou společností pro hypertenzi konat

14. nefrologický den na téma Endokrinní hypertenze

Od 15.00 hod. se bude konat výroční valná hromada ČNS, na které budou vyhlášeny volby do výboru ČNS pro funkční období 2008-2010.

Místo konání obou akcí: Syllabova posluchárna, děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Všichni členové ČNS jsou srdečně zváni.

Při příležitosti Valné hromady bude pro účastníky a členy České nefrologické společnosti k dispozici bezplatně publikace „Vyšetřovací metody v nefrologii“ (editoři Viklický, Dusilová Sulková, Rychlík), kterou vydává Česká nefrologická společnosti v nakladatelství Tigis.

O. Viklický
vědecký sekretář ČNS

I. Rychlík
předseda ČNS

Pozvánka - valná hromada ČNS 21. 11. 2007.pdf
84,07 kB, Datum poslední změny: 3.12.2013

Program - 14. nefrologický den.pdf
83,21 kB, Datum poslední změny: 3.12.2013