Pozvánka na valnou hromadu 9. 12. 2009

Konat se bude v 15:30 hod. v Eiseltově síni 2. interní kliniky Všeobecná fakultní nemocnice, U Nemocnice 2, Praha 2

Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že Valná hromada dne 11. 11. 2009 konaná v Hradci Králové nebyla usnášeníschopná, svolává výbor ČNS novou Valnou hromadu. Jelikož je nezbytné vyhlásit volby do výboru společnosti pro období 2010–2012 a zvolit volební komisi, je nutné, aby Valná hromada byla usnášeníschopná. Prosím proto všechny členy ČNS o maximální účast, abychom mohli zajistit další, bezproblémové fungování společnosti. Kromě jiného se zde také bude znovu diskutovat otázka změn ve stanovách.
Děkuji

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
předsedkyně ČNS 2008–2010

Pozvánka na valnou hromadu 9. 12. 2009.pdf
132,43 kB, Datum poslední změny: 6.12.2013