Pozvánka - Přednáška Augusta Heidlanda

Pozvánka na přednášku Profesora Dr. med. Dr. h. c. Augusta Heidlanda, 20. 11. 2006, Praha

INTERNÍ KLINIKA 2. LF UK PRAHA A FN MOTOL

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku 

Profesora Dr. med. Dr. h. c. Augusta Heidlanda 

(Dpt. of Internal Medicine, University Würzburg and Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation Würzburg)

„EFFECTS OF HIGH FREQUENCY EXTERNAL MUSCLE STIMULATION ON DIABETIC AND UREMIC NEUROPATHY“

Po přednášce věnované nefarmakologickým možnostem ovlivnění příznaků těžších forem diabetické a uremické neuropatie bude následovat praktická ukázka přístrojového vybavení k této formě terapie.

Místo konání: Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Budova ředitelství – kinosál, 3. patro

Datum a čas: 20. 11. 2006 13:30–15:00

Těšíme se na Vaši účast