Předatestační kurzy a atestace v roce 2015

Informace pro lékařky a lékaře v předatestační přípravě:

Předběžné termíny a místo konání předatestačních kurzů a atestací v roce 2015 konané v gesci Prof. MUDr. J. Zadražila, CSc.jsou následující:

  • předatestační kurz v Olomouci: 23.3 -27.3.2015

  • předatestační kurz v Praze: 21.9.-25.9.2015 

  • atestace ve dnech 16.6. a 17.6. 2015 (úterý a středa) v Olomouci a dále ve dnech 1.12. a 2. 12. (úterý a středa) v Olomouci 

Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD. 
I. interní klinika LF UK a FN Plzeň 
Alej Svobody 80 
304 60 Plzeň 
e-mail: opatrna@fnplzen.cz

Předsedkyně Specializační oborové rady nefrologie 2014.