Přehled nejdůležitějších nákladů ČNS v roce 2003

...
Organizace syposií a odborných dnů ČNS 1.250.684,-Kč
  • 3. postgraduální kurz v nefrologii
  • Středoevropské nefrologické symposium Liberec (10-12. 4. 2003)
  • ANCA workshop Praha 2.-5. 10. 2003
  • 1. pracovní den ČNS 30. 9. 2003 Národní muzeum
  • Kongres ČNS Luhačovice (příprava)
  • V. multidisciplinární symposium o cévních přístupech (Praha, 13. 11. 2003 IKEM)
  • 2. pracovní den ČNS 10. 12. 2003 Národní muzeum
 
Časopis Kidney and Blood Pressure Research 160.500,-Kč
Mzdové náklady 97.912,-Kč
  • Registr renálních biopsií
  • Přednášky
  • Sekretariát, právní služby, účetnictví
 
Webové stránky, poštovné 47.888,-Kč
Cestovní granty, příspěvek členům k účasti na symposiu 82.000,-Kč
Kancelářské potřeby 4.953,-Kč
Cestovné 11.584,-Kč
Náklady ČNS k uskutečnění výše uvedených aktivit 1.655.521,-Kč

Česká nefrologická společnost děkuje všem sponzorům a členům za poskytnuté finanční příspěvky v roce 2003. Bez jejich podpory by nebylo možno realizovat akce na podporu rozvoje nefrologie v České republice.

Zvláštní díky patří platinovým, zlatým a stříbrným sponzorům.