Prezentace pracovišť vrámci 31. kongresu ČNS

Organizační výbor 31. kongresu ČNS navrhuje možnost prezentace Vašeho pracoviště vrámci 31. kongresu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

organizační výbor 31. kongresu ČNS Vám navrhuje možnost prezentace Vašeho pracoviště v rámci 31. kongresu formou posterového sdělení. Cílem této nabídky je dát možnost těm, kteří by o to měli zájem, aby představili své pracoviště ostatním kolegům a návštěvníkům kongresu.

V případě Vašeho zájmu se přihlašte do čtvrtka 1. června 2006 do 18 hodin na adresu organizačního sekretariátu (senderova@cbttravel.cz).
V e-mailové přihlášce uveďte základní Vaši představu o prezentaci, kontakt na zodpovědnou osobu, včetně telefonu, poštovní a též e-mailové adresy. Počet takovýchto posterů je omezen kapacitou sálu s postery, proto v případě velkého zájmu upřednostníme ty, kteří se přihlásí dříve.
Přihlášky po 1. červnu či přihlášky nesplňující výše uvedené formální požadavky nebudeme akceptovat.

O přijetí Vaší plánované prezentace budete vyrozuměni v pondělí 5. června.

Přihlášky, které budou akceptovány, budeme současně považovat za závazné a v případě nevyužití vyhrazeného prostoru pro umístění posteru budou účtovány náklady (550 Kč), vyvěšení posteru naopak bude hrazeno z rozpočtu kongresu (přípravu posteru si hradí pracoviště samo).
Rozměry posteru pro prezentaci pracoviště jsou shodné s rozměry posterových sdělení na kongresu.

Bližší informace – sulkovas@volny.cz nebo rychlik@cesnet.cz nebo senderova@cbttravel.cz

Za organizační výbor kongresu:
prof. MUDr. S. Dusilová Sulková, DrSc.