Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD., in memoriam

Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD., in memoriam

Dne 4. 2. 2020 zemřela prof. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD., významná osobnost plzeňské a české nefrologie, odborník na peritoneální dialýzu. Prof. Opatrná se narodila 9.11.1959 v Rokycanech a vystudovala plzeňskou Lékařskou fakultu Karlovy univerzity. Po promoci v roce 1985 nastoupila na I. interní kliniku FN a LF Plzeň. Ve spolupráci se svým manželem, prof. Opatrným jr., založila a rozvíjela program peritoneální dialýzy, který se pod jejím vedením stal největším v České republice. Vědeckou práci věnovala především studiu biokompatibility peritoneálně dialyzačních roztoků. Byla autorkou více než 60 vědeckých prací a jedné monografie. Její pedagogická činnost měla celonárodní význam, organizovala nesčetně vzdělávacích akcí a zásadním způsobem tak přispěla k rozvoji peritoneální dialýzy v České republice. V letech 2010-2011 působila jako prorektorka UK pro nové příležitosti a celoživotní vzdělávání. Od roku 2006 byla nepřetržitě členkou výboru České nefrologické společnosti, po dobu 4 let zastávala funkci vědecké sekretářky a byla důležitou osobou při organizaci a tvorbě programu dlouhé řady kongresů České nefrologické společnosti. Působila také jako zástupce šéfredaktorky časopisu Aktuality v nefrologii a jako členka redakční rady časopisů Medicína po promoci, Postgraduální nefrologie a Svět praktické medicíny.

S úctou budeme na prof. Opatrnou na I. interní klinice a v celé nefrologické komunitě vzpomínat.

 

Prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD.

Přednosta I. interní kliniky


Doc. MUDr. Tomáš Reischig, PhD.

Vedoucí lékař nefrologie I. interní kliniky