Sdílené členství ČNS + ERA, aktualizace 2023

Přidružené členství v ERA

Vážená kolegyně, Vážený kolego

Výbor České nefrologické společnosti byl v roce 2022 osloven výborem European Renal Association (ERA) s nabídkou přidruženého členství všech členů ČNS v ERA. Tento návrh je součástí iniciativy Joint membership ERA - National Societies, o které se můžete detailně informovat zde

V principu tak nabídka ERA znamená, že se každý člen ČNS, který bude souhlasit s poskytnutím osobních informací, stane automaticky plnohodnotným členem ERA, se všemi dostupnými benefity. Tento institut „přidruženého“ členství v ERA je pro členy ČNS zdarma, menší poplatek za každého člena hradí ČNS. Výbor ČNS tuto nabídku jednohlasně uvítal a přihlásil se k této iniciativě, která přináší našim členům řadu výhod (m.j. NDT a CKJ online zdarma ve fulltextu, přístup k e-seminars, do budoucna přístup do ERA e-book). Výhodou pro ERA je masivní rozšíření členské základny což posílí pozici nefrologie mezi ostatními lékařskými obory v Evropě. Po roční zkušenosti s touto aktivitou považujeme institut plného, přidruženého členství za jednoznačně benefitní.

Protože je členství v ERA spojeno s poskytnutím základních osobních údajů, oslovili jsme Vám s prosbou o Váš souhlas s poskytnutím základních údajů (jméno, příjmení, datum narození, e-mail) z naší databáze sekretariátu ERA. Pro nové členy ČNS a ty z Vás, kteří se nestihli do této iniciativy zapojit loni, je nyní opět možnost se připojit a stát se plnohodnotnými členy ERA. Členové ČNS, kteří již svůj souhlas odeslali v minulém roce, nemusí toto opakovat, jejich souhlas zůstává v platnosti.

V příloze tohoto sdělení naleznete jednoduchý souhlas v PDF formátu, který v případě Vašeho souhlasu odešlete vyplněný, podepsaný a naskenovaný (nebo kvalitně nafocený mobilním telefonem) sekretariátu ČNS na adresu: sekretariat@nefrol.cz. Termín pro poslání souhlasu, aby bylo možné přidružené členství v ERA získat pro rok 2024, je 20.8. 2023.

S poskytnutím osobních údajů a přidruženým členstvím není ani tentokrát třeba vyjadřovat nesouhlas, pokud od Vás neobdržíme podepsaným formulář, tak budeme předpokládat, že s touto aktivitou nesouhlasíte. Ze strany ČNS bude „přidružené členství“ členů v ERA znamenat jisté finanční náklady, jejich výše se bude odvíjet od počtu participujících členů. Úhradu těchto nákladů ze strany ČNS podmiňujeme bezdlužností ve smyslu platby členských příspěvků ČNS.

Věříme, že podobně jako výbor ČNS shledáte Vaše členství v ERA prospěšným pro Vaše kontinuální vzdělávání a odborný růst.

Za výbor ČNS

Ondřej Viklický 
předseda výboru ČNS 

 

František Švára
vědecký sekretář

Souhlas_se_sdílením_informací_mezi__ČNS_a_ERA.pdf
821,8 kB, Datum poslední změny: 27.7.2023