Spolupráce ČNS a SMOS

(Společnost pro metabolická onemocnění skeletu) u pacientů s CKD

Prezentaci najdete zde.