Stanovisko ČNS k problematice EPO

Stanovisko ČNS k problamatice úhrady některých preparátů k lěčbě poruch kalcio-fosfátového metabolismu

Vážené kolegyně a kolegové,

v současné době probíhá bouřlivá diskuze o úhradě EPO za první pololetí 2006. Výbor ČNS se touto záležitostí opakovaně zabýval a zaujal stanovisko, které nalezenete níže. Zároveň byla výborem ČNS projednána problematika úhrady některých preparátů k léčbě poruch kalcio-fosfátového metabolismu u našich nemocných. Toto stanovisko taktéž přikládáme. V současné době čekáme na odpověď od příslušných institucí a o výsledku Vás budeme na těchto stránkách informovat. Stanoviska můžete použít při jednání s managementem Vašeho zdravotnického zařízení.

Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
vědecký sekretář

Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc, FASN
předseda společnosti

Stanovisko ČNS k problematice EPO.pdf
369,28 kB, Datum poslední změny: 5.12.2013

Stanovisko ČNS k problematice léčby kostní choroby.pdf
230,63 kB, Datum poslední změny: 5.12.2013