Stanovisko výboru Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP k recentní pandemii COVID-19 ze dne 15.2.2021

Stanovisko výboru Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP k recentní pandemii COVID-19 ze dne 15.2.2021

Stanovisko najdete zde