Upozornění - 31. Kongres ČNS, registrační poplatek

Informace k registračnímu poplatku na 31. Kongres ČNS 22. - 24. června 2006, Hradec Králové

Připomínáme, že snížený registrační poplatek pro členy České nefrologické společnosti je podmíněn zaplacením členských příspěvků ČNS do 31. března 2006

Kongresový registrační poplatek lze zaslat na účet 1942073339/0800 či poštovní poukázkou typu C. Variabilní symbol je 615 (viz druhé oznámení, strana 9; viz též www stránky kongresu).