Vakcinace COVID - 19

Žádost o zařazení zdravotnického personálu pečujícího o dialyzované nemocné a nemocných s pokročilým CKD, dialyzovaných a transplantovaných do Národní strategie očkování proti nemoci COVID - 19

Žádost najdete zde