VAVASC study

VAVASC study

Mezinárodní multicentrická prospektivní studie zaměřená na validaci AVAS klasifikace (doi: 10.1093/ckj/sfaa189) která byla vytvořená pro pacienty s potřebou AVF. Studie je zahájená a účast nových center je vítaná. Pro více detailů navštivte prosím www.vavasc.com anebo napište na vavasc@vavasc.com