Volby do výboru ERA-EDTA

Žádost o podporu nominovaného kandidáta do výboru ERA-EDTA

Vážení přátelé, milí kolegové,

během kongresu ERA-EDTA v Glasgow proběhnou volby do výboru této organizace.

Vzhledem k tomu, že jsem jedním z nominovaných kandidátů (www.era-edta.org) velmi bych uvítal podporu Vaši event. podporu jako členů ČNS.

Jako hlavní cíle své event. činnosti ve výboru ERA-EDTA vidím získání organizace kongresu ERA-EDTA do Prahy pro rok 2010, udržení evropských edukačních aktivit pro ČR i do budoucna a rozvoj spolupráce v středoevropské oblasti včetně dalšího rozvoje našeho časopisu Kidney and Blood Pressure Research.

S díky a srdečným pozdravem

Vladimír Tesař