WKD 2014

Dostupné články v NDT o CKD a stárnutí

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/ndt/world_kidney_day_2014.html