X. symposium České společnosti pro cévní přístup

X. symposium České společnosti pro cévní přístup

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolujeme si vás informovat, že plánované symposium ČSCP proběhne dle plánu 25.11. 2021 (viz odkaz) a to jak v prezenční formě, tak jej bude možné sledovat on-line. V tuto chvíli je stále ještě možnost se registrovat.

 

prof. MUDr. Jan Malík, CSc.

 

Odkaz na registraci a program:

 

https://cevni-pristup.cz/xsympozium/