Zahájení studie LAA-KIDNEY

prevence kardioembolizační příhody u CKD5 pacientů

Studie LAA-KIDNEY (prevence kardioembolizační příhody u CKD5 pacientů)

Milé kolegyně, vážené kolegové,

po delší době příprav jsme konečně připraveni zahájit dříve anoncovanou studii LAA-KIDNEY a chceme vás nyní požádat o spolupráci. Jedná se o akademickou multicentrickou studii zaměřenou na pacienty s pokročilou formou chronického onemocnění ledvin (CKD5 HD i non HD), kteří zároveň mají dokumentovanou fibrilaci síní. Studie je zaměřena na prevenci kardioembolizační příhody a porovnává skupinu pacientů léčených zvyklou antikoagulační léčbou versus skupinu pacientů léčených nefarmakologickou prevencí kardioembolizační CMP spočívající v  katetrizačním uzávěru ouška levé síně. Podrobnosti o studii, včetně indikačních kriterií, administrativně-organizačních opatření a finančního ocenění najdete v přiložené informaci.

Věříme, že vás tato studie zaujme, a těšíme se na spolupráci.

Za realizační tým,

 

Prof. I. Rychlík

Interní klinika FNKV a 3.LF UK

Info LAA KIDNEY3.pdf
156,93 kB, Datum poslední změny: 3.7.2023