Zápis z jednání SOR 16.12.2015 - Termíny atestací a kursů 2016

Informace o postgraduálním vzdělávání v nefrologii v roce 2016

Zápis najdete zde.