Zemřel Prof. Jiří Jirka

Prof. MUDr. Jiří Jirka, DrSc., žák prof. Jana Broda a jeden z nejvýznamnějších představitelů české nefrologie zemřel v pátek 6. 5. 2016 ve věku 89 let.

Prof. Jirka se podstatnou měrou zasloužil o položení základů a rozvoj programu transplantací ledvin v IKEM. Rovněž byl první, kdo v Československu provedl peritoneální dialýzu u pacienta s nezvratným selháním ledvin. Byl dlouhodobým primářem III. Interní výzkumné základny, pozdější Kliniky nefrologie IKEM. Ve vědecké dráze se zabýval především diagnostikou a léčbou rejekční nefropatie transplantované ledviny. Byl vynikajícím internistou v pravém smyslu slova. Mladší kolegy vždy udivoval svými encyklopedickými znalostmi a přehledem o publikované literatuře v oboru.
Čest jeho památce

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Přednosta Kliniky nefrologie IKEM

Jirka Jiří_parte.pdf
27,55 kB, Datum poslední změny: 10.5.2016