Zemřel prof. MUDr. Karel Matoušovic

S velkým zármutkem oznamujeme našim členům, že zemřel pan prof. MUDr. Karel Matoušovic, významný představitel české nefrologie a dlouholetý člen výboru ČNS. Děkujeme za vše, co pro českou nefrologii udělal. Čest jeho památce.

parte Prof. MUDr. Karel Matoušovic.pdf
135,53 kB, Datum poslední změny: 30.8.2021

25. srpna 2021 zemřel náš kolega profesor MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. v nezavršených 82 letech. Interní klinika 2. LF UK a FN Motol získala tohoto zkušeného klinického nefrologa, vědce a pedagogickým talentem obdařeného učitele v roce 1998. Po dobu téměř čtvrtstoletí významnou měrou přispíval k renomé kliniky svou vědecko-výzkumnou činností, v níž uplatňoval své bohaté zkušenosti z předchozího působení v Ústavu chorob krevního oběhu, později IKEM v Praze. Jeho práce z oblasti výzkumu etiopatogeneze IgA glomerulopatie vznikly na renomovaných pracovištích v USA. Výsledky výzkumu byly publikované v prestižních medicínských časopisech a přednášel je v Austrálii na World Congress of Nephrology v prestižní přednášce state-of-the-art education. Byl průkopníkem v bioptickém hodnocení transplantované ledviny. Spolu s profesorem Rossmanem své zkušenosti předali v monografii Renal allograft biopsy. Byl do poslední chvíle činný nejenom v klinickém provozu kliniky, ale především jako oblíbený přednášející, podávající složitou problematiku nefrologie srozumitelnou a zároveň zábavnou formou. V osobě profesora Matoušovice jsme ztratili nejenom vynikajícího vědce a učitele, ale také milého, přátelského a skromného kolegu.


Kolegové Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol