Zemřela MUDr. Jarmila Stříbrná

Odešla Doktorka Jarmila Stříbrná

Paní doktorka Stříbrná je považována za jednoho ze zakladatelů české nefrologie. Nastoupila po promoci na I. Interní kliniku FVL v Praze, věnovala se nejdříve problematice vesikoureterálních vztahů a následně v Ústavu klinické a experimentální terapie v Krči (současné Klinice nefrologie IKEM) renálnímu vylučování elektrolytů a vody. Jejím hlavním přínosem ale je rozvoj poznání v oblasti renovaskulární hypertenze. Na tomto poli spolupracovala s cévními chirurgy a radiology v IKEM. Paní doktorka Stříbrná skončila svoji lékařskou praxi teprve před několika lety a do posledních chvíle se zajímala o novinky v hypertenzi. Byla čestnou členkou České nefrologické společnosti i České společnosti pro hypertenzi. Česká nefrologie tak ztratila svoji významnou osobnost.

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Přednosta Kliniky nefrologie IKEM
2. místopředseda výboru ČNS