Zemřela prof. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.

6.1.2020

Prof. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc. byla jednou z předních osobností oboru patologie v České republice. Pro své široké znalosti byla uznávána v obci patologů jako mimořádně vzdělaný odborník v oblasti diagnostické patologie, kterou ovládala v celém rozsahu, stejně tak jako vynikající přednášející na odborných konferencích a na kurzech postgraduálního vzdělávání. K jejím specializacím patřily zejména nefropatologie, gynekopatologie a patologie krvetvorného ústrojí. V těchto oblastech rovněž poskytovala konzultační činnost s širším přesahem do klinické medicíny. Prof. Vernerová dlouhodobě působila na Universitě Karlově jako významný zkušený pedagog oboru patologie, kterou učila v celém rozsahu s příslovečným zaujetím. Podstatnou měrou se organizačně podílela na změnách systému výuky oboru patologie na 3. LF. Významnou byla i její činnost v oblasti postgraduálního vzdělávání.
Byla členkou oborové rady Biologie a patologie buňky DSP lékařských fakult v Praze a oborové rady Patologie LF UK v Plzni. Prof. Vernerová se dlouhodobě věnovala i vědecké činnosti s rozsáhlou publikační aktivitou. Mimo jiné působila řadu let i jako vědecký pracovník Centra pro experimentální medicínu IKEM Praha.

Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Ústav patologie

 

parte.pdf
247,78 kB, Datum poslední změny: 10.1.2020