Způsob objednávání erytropoetinu (EPO) pro hemodialyzační střediska

Informace k objednávání EPO

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Ústředí

DOPLNĚK č. 1 k Příkazu ředitele č. 22/2004

Aktualizace některých údajů potřebných k uzavírání Dohod s příslušnými ZZ o předávání dat centrálně nakupovaných léčiv hrazených ÚS VZP

Způsob objednávání erytropoetinu (EPO) pro hemodialyzační střediska

Objednávky EPO, zasílají Hemodialyzační střediska (HDS) každé čtvrtletí faxem nebo E-mailem přímo na Ústředí VZP formou sdělení o počtu dialyzovaných pacientů - klientů VZP, stejně tak o počtu pacientů v PD (peritoneální dialýze) a v predialýze. Není třeba zasílat jmenné seznamy pacientů s rodnými čísly a další údaje.

Data o spotřebě EPO na pacienta se předávají prostřednictvím KP či ÚP VZP, jak je uvedeno v Př. 22/2004 (Zdravotnické zařízení bude vykazovat data o požadavcích a o spotřebě centrálně nakoupených a účtovaných léčivech na magnetickém mediu ve formě souboru se jménem začínajícím "CUL" (centrálně účtovaná léčiva) dle přílohy č. 1. Spolu s magnetickým mediem předá formulář VZP-09 "Průvodní list diskety" s označením "CUL" v místě vyhrazeném pro počet předaných dávek) tak, aby bylo možné skutečnou spotřeba na r.č. převést pomocí programu CUL na osobní účet pacienta - pojištěnce VZP.

Termíny předávání:

  1. objednávání EPO:
    • vždy od 15. dne až do 30. dne v posledním měsíci čtvrtletí se objednává na další čtvrtletí
  2. výkaz o spotřebě EPO:
    • vždy do 15. dne v prvním měsíci nového čtvrtletí tzn: 15. 1., 15. 4., 15. 7.,15. 10.
  3. % poměr preparátů EPO pravidelně vždy před pololetím - faxem nebo E-mailem přímo na Ústředí VZP (fax: 221 754 023, e-mail: jana.polaskova@op99.vzp.cz nebo dagmar.dvorakova@op99.vzp.cz

Informace dodána MUDr. D. Dvořákovou z Ústředí VZP