35. kongres ČNS

Kongresové centrum v Praze

webové stránky Kongresu