36. kongres ČNS

Praha

Webové stránky kongresu najdete zde: Kongres 2016