38. Pracovní den ČNS

38.Pracovní den ČNS, Hradec Králové

Pozvánka na

38. Pracovní den České nefrologické společnosti

 

organizovaný ve spolupráci s FN Hradec Králové

 

na téma

Vybraná aktuální témata z transplantační medicíny

 

 26.února 2014, 14.00 – 17.00 hod

 

Výukové centrum LF, Sokolská ul. 581 – areál FN, Hradec Králové
  

Program:

 

J.Slatinská:  Přednosti a úskalí preemptivní transplantace ledviny

P. Navrátil: Nefrektomie vlastních ledvin a ledvinného štěpu u pacientů po transplantaci ledviny

M. Merta: Transplantace ledviny a infekce močových cest

Š. Vítko: Zařazení do čekací listiny na transplantaci při maligním onemocnění

A. Paříková: Volba dialyzační metody po zániku funkce ledvinného štěpu

 

 

Lokální garant: prof. MUDr M. Merta, CSc