40.Pracovní den ČNS, Teplice

datum konání 40. Pracovního dne ČNS, Teplice, téma těhotenství + ledviny