56. Pracovní den ČNS v Hradci Králové - ODLOŽENO!!!

60.výročí první transplantace ledviny v tehdejším Československu