59. Pracovní den ČNS s B.Braun

k příležitosti 30. výročí HDS Teplice