A. Levin: Bringing the recent findings into perspective for nephrology

C. Wanner: Diabetic nephropathy - New results-revolution 05.00 PM-05.45 PM

Přednášející: Adeera Levin, Christoph Wanner

Moderátor: Peter Stenvinkel

 

Life/2021 je vzdělávací program organizovaný profesorem Christoph Wannerem (Fakultní nemocnice Würzburg) a profesorem Peter Stenvinkelem (Karolinska Institut, Stockholm), který je podporován společností Fresenius Medical Care. Platforma Life / 2021 umožňuje mezinárodní výměnu zkušeností a vědomostí společně s předními světovými nefrology a zaměřuje se na formování budoucnosti osobní péče o pacienty. Nefrologický kampus Life / 2021 zahrnuje sérii webinářů, která končí kongresem Life / 2021 od 15. do 18. září 2021. Motto Nefrologického campusu Life/2021 je „Budoucnost onemocnění ledvin - společná výzva pro osobní péči o pacienta. “

 

Webináře Life / 2021 a kongres Life / 2021 jsou podpovány ERA-EDTA.

 

Více informací a možnost registrace: https://www.nephrologycampus.com/