Nephrology Winter School 2024

Nephrology Winter School 2024

Pozvání na 25th Prague Nephrology Winter School, 26.1.-27.1.2024

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás jménem organizačního výboru pozvali na tradiční postgraduální vzdělávací kurs v nefrologii 25th Prague Nephrology Winter School, který se bude konat ve dnech 26.1.-27.1.2024.
Kurs s podtitulem “Less guidelines, more controversies?” je určen pro všechny zájemce z řad nefrologů, internistů, diabetologů, pediatrů i ostatních lékařů. Tentokrát je zaměřený na šest aktuálních témat u pacientů s CKD: srdeční selhání, hypertenze, hemopurifikační metody, genetické choroby, anémie a DKD. Přednášet budou renomovaní zahraniční (C. Wanner, P. Rossing, P. Blankestijn, J. Mann, R-U. Müller, Ch. Pusey) i čeští řečníci. Přednášky budou předneseny v anglickém a českém jazyce. Účast na kursu je zdarma.
Přihlášky na kurs bude možné podat pouze elektronicky na adrese https://forms.office.com/e/NmxE0VXPik. Uzavírka podání přihlášek bude 20. 1. 2024.
Detailní organizační podrobnosti budou uvedeny na webu ČNS (www.nefrol.cz)

Těšíme se na vaši hojnou účast!


Ivan Rychlík
Vladimír Tesař
8.12.2023

Pořadatel:
Česká nefrologická společnost
U Nemocnice 2, 120 00, Praha 2
IČ: 265 52 809

Odborný garant:
prof. MUDr. Ivan Rychlík, FASN, FERA, FISN
Interní klinika 3. LF UK a FNKV

Počet kreditů: 9
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.

NWS 2024 program - final-3.pdf
685,51 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023