Odborná stáž v problematice renální osteopatie u dialyzovaných a transplantovaných pacientů

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Klinika nefrologie

Určeno pro: nefrology, lékaře dialyzačních a transplantačních center, osteology, internisty, urology, pediatry
Zájemci se mohou hlásit na IPVZ, keslova@ipvz.cz.
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/47280-odborna-staz-v-problematice-renalni-osteopatie-u-dialyzovanych-a-transplantovanych-pacientu