Pozvánka na XIII. celostátní konferenci paliativní medicíny

Ostrava

Celostátní konference je největší odbornou vzdělávací akcí v oblasti paliativní medicíny v České republice. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, vědeckým pracovníkům a všem dalším odborníkům, kteří se o problematiku paliativní péče zajímají. 

Program konference je tvořen paralelními tematickými bloky, které nabízejí odborné přednášky, prakticky zaměřené workshopy i kazuistická sdělení účastníků. Plenární přednáška zahraničního řečníka bude v letošním roce věnována paliativní péči na pomezí pediatrické a dospělé odbornosti. Jako každý rok spolupracujeme na tvorbě programu také s MZ ČR, jehož pilotnímu projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče bude věnována část sobotního programu.

 

Konference se každý rok těší velké oblibě účastníků a záštitu jí poskytuje ministr zdravotnictví ČR i předseda ČLS JEP.

Věříme, že mezi Vašimi členy jsou zájemci o odborný program konference, a bude nám ctí je v Ostravě přivítat.

Více informací o akci a registraci naleznete na https://ahou.cz/paliativnikonference.

Pozvánka – 2022.pdf
980,34 kB, Datum poslední změny: 16.6.2022