VIII. motolský den pediatrické radiologie

Zobrazování a diagnostika ledvin novorozenců a kojenců na stránkách vaší společnosti

INFORMACE O AKCI:

Termín kurzu: 7. června 2018, FN Motol, Praha
Místo: velká posluchárna ředitelství FN v Motole
Odborný garant: prof. Miloslav Roček, CSc.

On-line přihláška: ZDE

Vážení, zveme Vás na VIII. motolský den, který bude letos věnován zobrazením a diagnostice ledvin novorozenců a kojenců.


S přednáškou týkající se ultrazvukových technik vyšetření, možností a nálezů za různých vyšetřovacích podmínek, stejně jako využití UZ u různých typů onemocnění (včetně nádorů, infekcí ledvin, malformací a traumat), možnosti kontrastní látky pro UZ vystoupí Michael Riccabona, profesor oddělení dětské radiologie univerzitní nemocnice v Gratzu, uznávaný mezinárodní expert v této problematice zobrazení se zkušenostmi s klasickými i nejnovějšími metodami zobrazení ledvin u dětí, autor mnoha publikací i aktuální knižní verze Pediatrické urogenitální radiologie.

Se sdělením na téma indikací magnetické rezonance při onemocnění ledvin u dětí vystoupí Erika Rubesova, profesorka Lucile Packard Children's Hospital ze Stanfordu.
Tento mezinárodní tým předních odborníků doplní přednášky lékařů týmu dětské radiologie Kliniky zobrazovacích metod a Kliniky dětské chirurgie 2.LF UK a FN v Motole s prakticky zaměřenými tématy postihujícími problematiku denní praxe radiodiagnostika na poliklinice i ve fakultní nemocnici. Témata pokryjí problematiku zobrazení močového traktu při mikční cystouretrografii (MCUG), klasifikaci a specifika diagnostiky hydronefrózy u novorozenců, nálezy a indikovaná vyšetření u infekcí ledvin.
Součástí budou i aktuální up-to-date guidlines a doporučení pro jednotlivá zobrazení a indikační skupiny.
V neposlední řadě se můžeme společně těšit i na přednášku profesora Stanislava Tůmy, dlouholetého přednosty Kliniky zobrazovacích metod v Motole, věnovanou tématu 100. let výročí narození významných českých dětských lékařů, pediatrických radiologů prof. MUDr. Antonína Rubína, Dr.Sc. a doc. MUDr. Oldřicha Šnobla, Dr.Sc.

Těšíme se na osobní setkání s Vámi

Za kolektiv fakulty motolského dne

Martin Kynčl, Ph.D.
dětská část KZM
2.LF UK a FN v Motole
martin.kyncl@fnmotol.cz
2 2443 8100

a za organizační zajištění

Ivana Zelenková
Eurocongress Centre s.r.o.
GSM:+420 777275729
www.eurocongress.cz