WORKSHOP DUPLEXNÍ DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE DIALYZAČNÍCH CÉVNÍCH ZKRATŮ

Centrum pro cévní přístupy VFN a 1. LF UK

WS_pozvanka_01_06_2023.pdf
201,17 kB, Datum poslední změny: 4.4.2023