Workshop duplexní dopplerovské ultrasonografie dialyzačních zkratů

Aesculab Akademie Olomouc