XII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY

Congress Center Parkhotel Plzeň

Pozvánka paliativní konference_2021.pdf
366,6 kB, Datum poslední změny: 23.6.2021

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny, která je určená lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá.

 

Zvláštními body programu letošní konference budou prezentace věnované rozvoji specializované paliativní péče v nemocnicích, moderním přístupům v léčbě symptomů, podpoře rozvoje a dostupnosti paliativní péče v sociálních zařízeních nebo otázkám spirituality v kritických situacích. Konference již tradičně nabídne také prakticky orientované workshopy.

Více informací o akci a registraci naleznete na https://ahou.cz/paliativnikonference.