XXVI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Kongresovém centru v Praze.